#8290
آرین قربانی پور
مشارکت کننده

سلام
به نظرم برای اینکه بتونی فیزیک و تست هاشو درک کنی، باید بفهمی مسئله ازت چی می خواد؟
طبق خواست سوال، فرمول رو پیاده و فرمول های کمکی رو هم بنویسی.