خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7897

دروس مدرسه مگه چیزی جدا از تیزهوشانه؟ همش یک هدفه! با یه تیر دو نشون بزن. برای هر دو آماده شو