خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7847

چنتا کامنت طولانی از طرف من هست. اونا رو بخون خیلی توجیح میشی! بازم میگم چیکار کنین