خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7823

بیشتر از حد توانت برنامه ریزی میکنی! به خودت خیلی سخت نگیر