خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7771

شک نکن آزمونهای آزمایشی که داریم برگزار میکنیم تا حد بسیااااار زیادی کمکت میکنه! دلایلش رو توی تلگرام گفتم و مجددا هم خواهم گفت