خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7726

سال گذشته یکی از مدارس ۳ نفر ظرفیت داشت و ۲ نفر از یچه‌های آکادمی بودن. قطعا می‌تونی.