خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7715

به سوال من پاسخ بدید

برای خوندن درس ریاضی بطوری که هم برای امتحانات مدرسه آماده بشیم و هم تیزهوشان باید چیکار کنیم؟

راه حل بدید