خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7712

برای رشته ریاضی تمرکز اصلی باید روی ریاضی باشه و بعدش هوش