خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7689

قطعا اگر درست مطالعه داشته باشید طبق روش‌های گفته شده بالای ۸۰ درصد میگیرید

سوال دوم: بله