قبولی‌‌های تیزهوشان و نمونه دولتی (سال ۹۹-۹۸)

Student free icon افتخار آفرینان آکادمی تیزهوشان در سال ۹۹-۹۸ Student free icon

برخی از عزیزانی که در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از محصولات و خدمات آکادمی تیزهوشان استفاده کردند و در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی پذیرفته شدند.

بدون شک شما هم پتانسل بالایی برای قبولی دارید. فقط باید روش درست آن را بیاموزید. به شما تبریک می‌گویم! جای درستی آمده‌اید! امیدواریم اسم شما هم در لیست قبولی ما باشد!

ردیفنام و نام خانوادگیمدرسه پذیرفته شده
۱امیر رضا گل‌محمدیتیزهوشان
۲امیرمحمد داودآبادیتیزهوشان
۳سبا پورخداییتیزهوشان
۴عماد محمدی‌زادهتیزهوشان
۵رضا کارگرتیزهوشان
۶سینا دانشگرتیزهوشان
۷حسین عظیمیتیزهوشان
۸مهسا نورافکنتیزهوشان
۹راضیه محمدی‌نسبتیزهوشان
۱۰ریحانه مهدی‌پورتیزهوشان
۱۱ریحانه سادات گلابتیزهوشان
۱۲محمدرضا اسدیتیزهوشان
۱۳فاطمه اسدیتیزهوشان
۱۴مهرشاد اکبریتیزهوشان
۱۵مهرشاد کیوانی هفشجانیتیزهوشان
۱۶حسین حمیدیتیزهوشان
۱۷آرنگ نعمتیتیزهوشان
۱۸صدرا ایمانیتیزهوشان
۱۹رضا عربتیزهوشان
۲۰سونیا غفاریتیزهوشان
۲۱راحله محمدیتیزهوشان
۲۲ایمان کاتبتیزهوشان
۲۳پرنیا رازانیتیزهوشان
۲۴حدیث سعیدیتیزهوشان
۲۵محمد شهسواریتیزهوشان
۲۶مریم اسلام‌بلوچیتیزهوشان
۲۷امیرعلی تواناییتیزهوشان
۲۸سیدحسین موسوی طالمیتیزهوشان
۲۹علیرضا پورخسروتیزهوشان
۳۰علیرضا قربانی رادتیزهوشان
۳۱محمدصادق فتاحیتیزهوشان
۳۲مینا قدرت جهرمیتیزهوشان
۳۳محمدمهدی سیاح شیرکوهیتیزهوشان
۳۴فرشته سلیمانی نیکتیزهوشان
۳۵محمدحسین شهسوارتیزهوشان
۳۶شیما نیک‌منشتیزهوشان
۳۷راحله فرزینتیزهوشان
۳۸سانیا عمادیتیزهوشان
۳۹محمدحسن عبدالرزاقیتیزهوشان
۴۰سیداحمد حسینیتیزهوشان
۴۱فاطمه‌سادات اسماعیلیتیزهوشان
۴۲فاطمه جهانیتیزهوشان
۴۳فائزه محمدزادهتیزهوشان
۴۴سیدمحمد رضوی‌زادگانتیزهوشان
۴۵علیرضا زرافشانتیزهوشان
۴۶پرنیان لطفیتیزهوشان
۴۷علی فلکیتیزهوشان
۴۸محسن حیاتی وادقانیتیزهوشان
۴۹احسان ملکوتیتیزهوشان
۵۰شیما زورمندتیزهوشان
۵۱رضا شیرازیتیزهوشان
۵۲محمدامین ستایشتیزهوشان
۵۳علی افراسیابیتیزهوشان
۵۴امیرحسن نامداریتیزهوشان
۵۵سحر جعفریتیزهوشان
۵۶زانا بهرام رشتیزهوشان
۵۷محمدامین کدخداتیزهوشان
۵۸محمدرضا آذرگونتیزهوشان
۵۹مجتبی بهروزهتیزهوشان
۶۰صالح اخلاقی جمالتیزهوشان
۶۱امیرمحمد کیانیتیزهوشان
۶۲امید اورنگتیزهوشان
۶۳رامتین طریکتیزهوشان
۶۴عمران ترکمن زهیتیزهوشان
۶۵رضا بانکیتیزهوشان
۶۶سارا نعیمی‌زادهتیزهوشان
۶۷کوثر اسدزادهتیزهوشان
۶۸محدثه امامیتیزهوشان
۶۹محمدحسن عبدعلیتیزهوشان
۷۰علیرضا اسلامی‌فرتیزهوشان
۷۱راحبل اسماعیل‌زادهتیزهوشان
۷۲زهره نورانیتیزهوشان
۷۳طاها شکریتیزهوشان
۷۴سمیه جبارنژاد شرامینیتیزهوشان
۷۵فاطمه صفدریتیزهوشان
۷۶فاطمه‌سادات مدنی کرمانیتیزهوشان
۷۷محمدمهدی عیوضینمونه‌دولتی
۷۸محمدرضا آذرگونتیزهوشان
۷۹محمدرضا خدایینمونه‌دولتی
۸۰پویا دست‌افشان جونمونه‌دولتی
۸۱مهرپویا ذکریایینمونه‌دولتی
۸۲علی طالارینمونه‌دولتی
۸۳تینا پورمندنمونه‌دولتی
۸۴مانی خاکینمونه‌دولتی
۸۵صبا شیرینمونه‌دولتی
۸۶محمد بیگینمونه‌دولتی
۸۷امیررضا سلیمانینمونه‌دولتی
۸۸ندا کیانپورنمونه‌دولتی
۸۹سهیل محمدزاده اصفهانینمونه‌دولتی
۹۰طاها مختارینمونه‌دولتی
۹۱علی محمدی‌پورنمونه‌دولتی
۹۲زهرا ملکینمونه‌دولتی
۹۳سهیل افشارنمونه‌دولتی
۹۴محمدرضا مختارینمونه‌دولتی
۹۵حسام آزادی‌خواهنمونه‌دولتی
۹۶کیان رزمجونمونه‌دولتی
۹۷هومن رضوی‌زادهنمونه‌دولتی
۹۸هدی دانشمندنمونه‌دولتی
۹۹مریم ایل‌بیگینمونه‌دولتی
۱۰۰کاوه حسینینمونه‌دولتی
۱۰۱سیدمحمد مرتضوینمونه‌دولتی
۱۰۲رضا اسلامی‌نژادنمونه‌دولتی
۱۰۳علیرضا عربنمونه‌دولتی
۱۰۴نیما موافقنمونه‌دولتی
۱۰۵مهدی بلقان آبادینمونه‌دولتی
۱۰۶زیبا آذرینمونه‌دولتی
۱۰۷عرفان امیرخانینمونه‌دولتی
۱۰۸هانیه سادات مرعشینمونه‌دولتی
۱۰۹محمدمهدی هوشمندینمونه‌دولتی
۱۱۰هانیه خوشه بستنمونه‌دولتی
۱۱۱مانی اکبرآبادینمونه‌دولتی
۱۱۲مائده ریاضینمونه‌دولتی
۱۱۳امیرحسن داودینمونه‌دولتی
۱۱۴فاطمه متولینمونه‌دولتی
۱۱۵فاطمه‌سادات مدنی کرمانینمونه‌دولتی
۱۱۶درسا شیرینمونه‌دولتی
۱۱۷فاطیما آشورینمونه‌دولتی
۱۱۸سیاوش ستودهنمونه‌دولتی
۱۱۹علی داوری کشکولینمونه‌دولتی
۱۲۰امیر حسن‌زادهنمونه‌دولتی
۱۲۱پریا رمضانینمونه‌دولتی
۱۲۲سارا محمدیاننمونه‌دولتی
۱۲۳یاسمن عامرینمونه‌دولتی
۱۲۴مریم توکلیان ارجمندنمونه‌دولتی
۱۲۵صادق کمالینمونه‌دولتی
۱۲۶مریم برزگری بافقینمونه‌دولتی
۱۲۷سبحان دهقانینمونه‌دولتی
۱۲۸کوثر اسدزادهنمونه‌دولتی
۱۲۹محید هراتینمونه‌دولتی
۱۳۰آیناز صفری شاطرینمونه‌دولتی
۱۳۱فاطمه اناری مومن آبادینمونه‌دولتی
۱۳۲مهدی خسرونژادنمونه‌دولتی
۱۳۳کیمیا یاورینمونه‌دولتی
۱۳۴عماد رضاپورنمونه‌دولتی
۱۳۵مطهره خلیلیاننمونه‌دولتی
۱۳۶علی تیموری مکرمنمونه‌دولتی
۱۳۷ماریه قزلجهنمونه‌دولتی
۱۳۸نگار پورخجستهنمونه‌دولتی
۱۳۹محمد فتاحینمونه‌دولتی
۱۴۰زهرا غفارینمونه‌دولتی
۱۴۱محمدرضا بهرامینمونه‌دولتی
۱۴۲نجلا عباسیانتیزهوشان
۱۴۳نجمه عباسیانتیزهوشان
۱۴۴محمد امیری‌منشنمونه‌دولتی
۱۴۵صادق چراغینمونه‌دولتی
۱۴۶نادیا بهروزنمونه‌دولتی
۱۴۷ساناز سالکنمونه‌دولتی
۱۴۸علیرضا سلیمانینمونه‌دولتی
۱۴۹سلوانمونه‌دولتی
۱۵۰دانیال سلیمانینمونه‌دولتی
۱۵۱محمدرضا بهرامینمونه‌دولتی
۱۵۲امیرحسین محمدینمونه‌دولتی
۱۵۳سینا نظری شیرکوهینمونه‌دولتی
۱۵۴متین مرادینمونه‌دولتی
۱۵۵بهار حقیقت مطلقنمونه‌دولتی
۱۵۶هادی عسگری ینگجهنمونه‌دولتی
۱۵۷طاهر احمدینمونه‌دولتی
۱۵۸حامد قاسمیان مقدمنمونه‌دولتی
۱۵۹سانیا آخوندزادهنمونه‌دولتی
۱۶۰کامران میرباقرینمونه‌دولتی
۱۶۱ندا محمدینمونه‌دولتی
۱۶۲صادق آقابابایینمونه‌دولتی
۱۶۳رضا آقابابکنمونه‌دولتی
۱۶۴ساناز عطایینمونه‌دولتی
۱۶۵فاطمه امیری رادنمونه‌دولتی
۱۶۶الناز محمدی تهرانینمونه‌دولتی
۱۶۷رضا حسینینمونه‌دولتی
۱۶۸علی حسینینمونه‌دولتی
۱۶۹زهرا سادات پوراسماعیلینمونه‌دولتی
۱۷۰سمیه ربانی‌فردنمونه‌دولتی
۱۷۱محسن قره‌لونمونه‌دولتی
۱۷۲رضا کیانینمونه‌دولتی

تمامی این عزیزان کسانی بودن که با کمک خدمات آکادمی تیزهوشان راه موفقیت رو برای خودشون ساده کردن! ما بهت کمک می‌کنیم بتونی توانایی‌هات رو نشون بدی و به هدف بزرگت برسی. برای شروع به چی نیاز داری؟

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان