قبولی‌‌های تیزهوشان و نمونه دولتی (سال ۹۸-۹۷)

Student free icon افتخار آفرینان آکادمی تیزهوشان در سال ۹۸-۹۷ Student free icon

برخی از عزیزانی که در سال تحصیلی ۹۷ از محصولات و خدمات آکادمی تیزهوشان استفاده کردند و در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی پذیرفته شدند.

بدون شک شما هم پتانسل بالایی برای قبولی دارید. فقط باید روش درست آن را بیاموزید. به شما تبریک می‌گویم! جای درستی آمده‌اید! امیدواریم اسم شما هم در لیست قبولی ما باشد!

نام و نام خانوادگیمدرسه پذیرفته شده
هومن شیرمحمدیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
سارا محبتیزهوشان و نمونه‌دولتی
عماد محمودیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
ولی احمدیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
الهام ریوازنمونه‌دولتی
امیرمحمد ایروانیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
امیرحسین حیدرینمونه‌دولتی
یاسین اسلامیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
الناز عبیدینمونه‌دولتی
فرهاد گوهری رادتیزهوشان و نمونه‌دولتی
حمیدرضا خان‌محمدیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
آرین اسدی زادهتیزهوشان و نمونه‌دولتی
مهلا سمائینمونه دولتی
علیرضا آقاکیشیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
محمد عسکری باقرآبادینمونه‌دولتی
رضا وفاییتیزهوشان و نمونه‌دولتی
ابوالفضل محمدپورنمونه‌دولتی
بهمن محمدی‌فرنمونه‌دولتی
سید امیررضا صادقیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
امیر ایکایینمونه‌دولتی
علی عباسیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
مهدی اسدپورتیزهوشان و نمونه‌دولتی
فاطمه رحیمینمونه‌دولتی
امیر کریمی تکلوتیزهوشان و نمونه‌دولتی
حمیدرضا نامجومنشنمونه‌دولتی
طهمورث اسدیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
مهدی زارعینمونه‌دولتی
ارمیا بوعذارنمونه‌دولتی
مهدی زارعینمونه‌دولتی
محمدامین رشوندتیزهوشان و نمونه‌دولتی
میلاد احسانی‌نژادنمونه‌دولتی
امیرمحمد حسین‌زادهنمونه‌دولتی
سجاد کرمینمونه‌دولتی
زهرا انصاریتیزهوشان و نمونه‌دولتی
علی عابدیانتیزهوشان و نمونه‌دولتی
زهره رضاییتیزهوشان و نمونه‌دولتی
محدثه آزادتیزهوشان و نمونه‌دولتی
ایمان عباسیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
محمد اسلامیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
زهرا حسینیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
عماد فرشادینمونه‌دولتی
سیدرضا اسدینمونه‌دولتی
سیدمهدی حسینیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
پروانه خجستهنمونه‌دولتی
محسن شهیدینمونه‌دولتی
سیداکبر محمدیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
پانته‌آ حسینینمونه‌دولتی
سیدمحمد آرامتیزهوشان و نمونه‌دولتی
محسن ابراهیم‌زادهنمونه‌دولتی
آزاده محمدینمونه‌دولتی
آرش نسبینمونه‌دولتی
ساقی هاشمیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
سارا پورحسینیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
احسان توکلینمونه‌دولتی
حسین یاورینمونه‌دولتی
حدیث کاکاوندتیزهوشان و نمونه‌دولتی
ابراهیم پوریتیزهوشان و نمونه‌دولتی
الناز کهکشانیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
سینا خجسته پورنمونه‌دولتی
الیاس محمدینمونه‌دولتی
محمد عباسیتیزهوشان و نمونه‌دولتی
فاطمه برناتیزهوشان و نمونه‌دولتی
زهرا محمدزادهتیزهوشان و نمونه‌دولتی

تمامی این عزیزان کسانی بودن که با کمک خدمات آکادمی تیزهوشان راه موفقیت رو برای خودشون ساده کردن! ما بهت کمک می‌کنیم بتونی توانایی‌هات رو نشون بدی و به هدف بزرگت برسی. برای شروع به چی نیاز داری؟

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان