#9569
سیدمحمد
مشارکت کننده

خوب به نظرم باید اینطوری برای خودتون تحلیل کنید که یک دور کامل یعنی360 درجه معادل 12 ساعت هست حالا اگر از ظهر شروع بشه تا 5 و 10 دقیقه یعنی 5 ساعت و 10 دقیقه کلا باید در نظر بگیریم حالا یه تناسب ساده بنویسد که 12 ساعت معادل 360 درجه 5 ساعت و 10 دقیقه(5و 1/6 ساعت) چند درجه؟؟؟
که میشه 155