#9482
سیدمحمد
مشارکت کننده

خوب طبق دنباله 2/8/8/18/18 اگر پیش برید 2+8+8+؟ باید بشه 20 پس ؟ که تعداد الکترون های لایه اخر باشه میشه 2 تا همون طوری که انتظارمیرفت