#8218
مهدی محمودی اصل
مشارکت کننده

سلام

آقای حسینی گفتن نباید حاصلش رو بدست بیاریم بعد مشخص کنیم یک جمله ای هست یانه

ایشون گفتن قبل از به دست آوردن حاصل باید مشخص کنیم یک جمله است یا چند جمله ای.