#7966
مهسا لطفی
مشارکت کننده

ممنون میشم بیشتر توضیح بدین.
چون تو یکی از سوالا که توی فیلم آقای حسینی حل میکردن اومدن براساس اینکه دوضلع برابر و یک زاویه غیر بین آنها مثلث دوتا مثلث رو همنهشت کردن