#7965
رضا شجاعی
مشارکت کننده

سلام

ببينيد همچين روشي وجود نداره اما

اگر دو ضلع و يک زاويه غير بين برابر باشند(به دليل اينکه مجموع زواياي داخلي مثلث برابر180 هست و همچنين مثلث به خاطر برابري اضلاع متساوي الاساقين ميباشد)پس ميتوانيم زاويه بين دو ضلع را نيز پيدا کرده و برابر بدانيم پس اين دو مثلث از طريق رابطه دو ضلع و زاويه بين برابر هستند.

باز هم اگر متوجه نشديد بگوييد با عکس و توضيح کامل تر بگويم.