خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7774
متین اعلائی
مشارکت کننده

<p style=”text-align: center;”>متاسفانه امسال بخاطر کرونا خیلی از بچه افت کردن !</p>
خودمم یخورده افت کردم.