خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان پاسخ به: هم برای امتحانات مدرسه بخونیم و هم تیزهوشان

#7697

خیلی خوب بود. ببینیم دوستان دیگه چی میگن و یک جمع‌بندی از صحبت‌ها میکنم براتون