#7670
شایان صحیح
مشارکت کننده

سلام

اگر ۷۲ کیلومتر بر ساعت باشد یعنی ۲۰ متر بر ثانیه. که وقتی گفته در هر ثانیه ۸ متر سرعتس کاهش می باید ما اول میایم زمان کل این حرکت رو حساب میکنیم که میشه

۲۰÷۸=۲/۵

حالا در ۲/۵ثانیه چه مسافتی را طی میکند؟

که میشه T × V

یعنی

2/5×20=50 متر