خانه انجمن ها پرسش و پاسخ درسی و رفع اشکال شیمی درس اول نهم در مورد آرایش الکترونی پاسخ به: شیمی درس اول نهم در مورد آرایش الکترونی

#10084
محمد پارسا محمدیان
مشارکت کننده

خیلی خیلی ممنونم